Dísznövénykertész

A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A szakmai követelménymodulok azonosítója, megnevezése:

11499-12 Foglalkoztatás II.

11497-12 Foglalkoztatás I.

10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok

10961-16. Kertészeti alapismeretek

10962-16. Munkavállalói ismeretek

10963-16 Szabadföldi dísznövénytermesztés

10964-16 Fásszárú dísznövénytermesztés

10965-16 Növényházi dísznövénytermesztés

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén:

 • a 9. évfolyamot követően 140 óra,
 • a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén:

 • az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Képes:

 • dísznövény-termesztési feladatokat ellátni,
 • a törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
 • vállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni,
 • vállalkozási tevékenységet folytatni,
 • tervezést, szervezést végezni,
 • tervet készíteni, kalkulációt végezni,
 • pályázatot írni, üzleti tervet készíteni,
 • előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
 • szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani,
 • növényt nevelni, neveltetni,
 • növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni,
 • csomagolást végezni, végeztetni,
 • piaci előkészítést végezni, végeztetni,
 • eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,
 • munkavédelmi előírásokat betartani, betartatni,
 • értékesítést végezni, végeztetni,
 • irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
 • dokumentációt használni, készíteni, készíttetni,
 • előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
 • kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni,
 • tevékenységét előírások szerint dokumentálni.

 

Szakmai vizsga: komplex szakmai vizsga, írásbeli, gyakorlati, szóbeli

Gyakorlati vizsgatevékenység:

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Faiskolai termesztés és növényismeret

Fásszárú dísznövények valamely termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése, illetve a dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása (60 perc). Fásszárú dísznövények felismerése (30 db, 30 perc), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan).

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Dísznövénytermesztés és növényismeret

Szabadföldi lágyszárú vagy növényházi dísznövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése, illetve a dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása (60 perc). Szabadföldi lágyszárú és növényházi dísznövények felismerése (30 db, 30 perc), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan).

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Faiskolai termesztés és alapismeretek

A „Vállalkozási, kereskedelmi alapok”, a „Kertészeti alapismeretek”, a „Kertészeti munkavállalói ismeretek” és a „Fásszárú dísznövénytermesztés” modulok tananyagából összeállított feladatlap kitöltése.

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Dísznövénytermesztés

A „Szabadföldi dísznövénytermesztés” és a „Növényházi dísznövénytermesztés” modulok tananyagából összeállított feladatlap kitöltése.

Szóbeli vizsgatevékenység Komplex szóbeli

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Faiskolai termesztés

Válaszadás a „Fásszárú dísznövénytermesztés” modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Dísznövénytermesztés

Válaszadás a „Szabadföldi dísznövénytermesztés” és a „Növényházi dísznövénytermesztés” modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.

Betölthető munkakörök:

Díszfaiskolai kertész, dísznövénykertész, dísznövény-szaporító, faiskolai kertész, faiskolai szaporítóanyag-előállító.