Képzéseink

Általános információk:

Képzési forma:

 • iskolai rendszerű nappali munkarend
 • esti munkarend
 • levelező munkarend

Felnőttoktatás:

 • 16 éves kortól lehet, de 25 éves kortól csak felnőttoktatásban vehet részt a tanuló
 • Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, ma-gatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén 27 éves kortól csak felnőttok-tatásban vehet részt a tanuló
 • felső korhatár nincs

Felvétel speciális feltételei:

 • egészségügyi alkalmasság (iskolaorvos végzi)
 • pályaalkalmassági (számítógépes adatrögzítő esetén, iskolaorvos végzi)
 • Szakképzési híd program esetében:
  • befejezett 6. osztály
  • betöltött 15. életév
 • speciális szakiskola esetében:     szakértői bizottsági vélemény

Képzési időtartam:

 • Szakképzési híd program esetében                                                     2 év
 • szakiskolai képzés első szakképesítés esetén                                     3 év
 • szakiskolai képzés második szakképesítés esetén                               2 év
 • speciális szakiskolai képzés rész-szakképesítés megszerzésére         3 év
 • speciális szakiskolai képzés szakképesítés megszerzésére                 5 év

Gyakorlati képzés:

 • szakképesítés megszerzése esetében:
  • 9. évfolyamon az iskola tanműhelyeiben
  • szintvizsgát követően tanulószerződéssel cégeknél, vállalkozásoknál, gyárban
 • Szakképzési Híd program esetében:
  • iskola tanműhelyeiben
  • nyári összefüggő szakmai gyakorlat együttműködési megállapodás alapján cégeknél, vállalkozásoknál, gyárban
 • rész-szakképesítés megszerzése esetében:
  • iskola tanműhelyeiben
  • nyári összefüggő szakmai gyakorlat együttműködési megállapodás alapján cégeknél, vállalkozásoknál, gyárban

 

 SZAKKÉPZÉSEINK (további információ a szakképzésekre kattintva érhető el):