Parkgondozó

A parkgondozó részszakképesítésdia2 azonosító száma:                               21 622 02

A tanulók felvételének feltétele:

Iskolai előképzettség:

 • befejezett általános iskolai végzettséget nem igényel

Egészségügyi alkalmassági követelmények:

 • szükségesek

 

Elméleti képzési idő aránya: 30%

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama az iskolai rendszerű képzésben:

 • az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fás szárú dísznövények) fenntartása.

A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:

– Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat

– Növényápolást végezni

– Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani

– Előírások szerint dolgozni

– Parkfenntartási, ~gondozási munkát végezni

A szakmát megszerzett parkgondozó által legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

díszfaiskolai kertész, faiskolai kertész, faiskolai munkás, kertgondnok, parkápoló, parkfenntartó, parkkarbantartó

A szakmai követelménymodulok azonosítója, megnevezése:

10961-16 Kertészeti alapismeretek:

Növénytan

 • – A növények külső és belső felépítése
 • – A növények életjelenségei
 • – Növényrendszertan
 • – Környezettan

Termesztési ismeretek

 • – A kertészeti termesztés tárgyi feltételei
 • – Éghajlattan
 • – Talajtan
 • – Talajművelés
 • – Trágyázás
 • – Öntözés
 • – Növényvédelem

Termesztési ismeretek gyakorlat

 • – A kertészeti termesztés tárgyi feltételei
 • – Éghajlattani gyakorlatok
 • – Talajtani gyakorlatok
 • – Trágyázási gyakorlatok
 • – Növényvédelmi gyakorlatok

Műszaki alapismeretek

 • -Anyagismeret
 • -A műszaki ábrázolás alapjai
 • Gépelemek, szerkezeti egységek
 • – Belső égésű motorok
 • – Az erőgépek szerkezeti felépítése
 • – Villanymotorok
 • – A termesztés, növényápolás gépei

Műszaki alapismeretek gyakorlat

 • – Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata
 • – Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete
 • – Motorok szerkezete, működtetése
 • – Erőgépek szerkezete, működtetése
 • – Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése
 • – Erőgépek, munkagépek összekapcsolása
 • – A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése

10962-16 Kertészeti munkavállalói ismeretek:

Munkavállalói ismeretek

 • – Munkavédelmi szabályozás és felügyelet
 • – Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei
 • – Balesetek, baleset-elhárítás
 • – A munkavégzés jellegzetességei
 • – Munkaegészségtan
 • – Munkalélektan
 • – A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája
 • – Tűz- és robbanásvédelem
 • – Környezet- és természetvédelem
 • – Munkajogi alapismeretek

11070-16 Növényismeret:

Növényismeret

 • Bevezetés a növényismeretbe
 • Gyomnövények
 • Ivaros és ivartalan úton szaporítható egynyáriak
 • Kétnyáriak
 • Évelők, fűmagkeverékek fajai
 • Lombhullató díszfák, díszcserjék
 • Kúszócserjék
 • Örökzöldek
 • Cserepes dísznövények

 Növényismeret gyakorlat

 • Gyomnövények felismerése
 • Ivaros és ivartalan úton szaporítható egynyáriak felismerése
 • Kétnyáriak felismerése
 • Évelők, fűmagkeverékek fajainak felismerése
 • Lombhullató díszfák, díszcserjék felismerése
 • Örökzöldek felismerése
 • Cserepes dísznövények felismerése

11069-16 Kertfenntartás:

Kertfenntartás

 • – A kertfenntartás alapfogalmai; Zöldfelületek csoportosítása, történelmi áttekintése; Városi zöldfelületek jelentősége
 • – Fűfelületek fenntartása
 • – Egy- és kétnyári, évelő virágfelületek fenntartása
 • – Lombhullató díszfák, díszcserjék fenntartása
 • – Gyümölcsfajok fenntartása
 • – A szőlő fenntartása
 • – Örökzöldek fenntartása
 • – Edényes-, kúszó-, talajtakaró növények fenntartása
 • – Rózsafelületek és sziklakertek fenntartása
 • – Sírkiültetések, fűborítású sportpályák fenntartása

Kertfenntartás gyakorlat

 • Fűfelületek fenntartása
 • Egy- és kétnyári, évelő virágfelületek fenntartása
 • Lombhullató díszfák, díszcserjék fenntartása
 • Gyümölcsfajok és a szőlő fenntartása
 • Örökzöld dísznövények fenntartása
 • Edényes-, kúszó- és talajtakaró növények fenntartása
 • Rózsafelületek és sziklakertek fenntartása
 • Sírkiültetések, fűborítású sportpályák fenntartása

Kertfenntartás műszaki ismeretei

 • Gépek, kézi eszközök karbantartása
 • Fűnyírók
 • Gépi fűrészek, sövénynyírók
 • Takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek
 • Kerti növényvédő gépek
 • Tápanyag-utánpótlás műszaki berendezései a kertfenntartásban
 • Anyagszállítás a kertfenntartásban
 • Egyéb kertfenntartó gépek, berendezések (idősfa átültető gépek, emelőkosaras gépek

Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat

 • Gépek, kézi eszközök karbantartása
 • Fűnyírók üzemeltetése, karbantartása
 • Gépi fűrészek, sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása
 • Takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek üzemeltetése, karbantartása
 • Kerti növényvédő gépek üzemeltetése, karbantartása
 • Tápanyag-utánpótlás műszaki berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása
 • Anyagszállítás műszaki berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása
 • Egyéb kertfenntartó gépek, berendezések (idősfa átültető gépek, emelőkosaras gépek,…) üzemeltetése, karbantartása

Összefüggő szakmai gyakorlat szakmai tartalma

11061-16 Kertészeti alapismeretek

Termesztési ismeretek gyakorlat

 • A kertészeti termesztés tárgyi feltételei
 • Éghajlattan gyakorlatok
 • Talajtan gyakorlatok
 • Trágyázás gyakorlatok
 • Növényvédelem gyakorlatok

Műszaki alapismeretek tantárgy

 • Kéziszerszámok, anyagok ismerete
 • Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete
 • Motorok szerkezete, működtetése
 • Erőgépek szerkezete, működtetése
 • Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése
 • Erőgépek, munkagépek összekapcsolása
 • A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése

11070-16 Növényismeret

Növényismeret gyakorlat tantárgy

 • Gyomnövények felismerése
 • Ivaros és ivartalan úton szaporítható, egynyáriak felismerése
 • Kétnyáriak felismerése
 • Évelők, fűmagkeverékek fajainak felismerés

11069-16 Kertfenntartás

Kertfenntartás gyakorlat tantárgy

 • Fűfelületek fenntartása
 • Egy- és kétnyári, évelő virágfelületek fenntartása
 • Lombhullató díszfák, díszcserjék fenntartása

Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat tantárgy

 • Gépek, kézi eszközök karbantartása
 • Fűnyírók üzemeltetése, karbantartása
 • Gépi fűrészek, sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása
 • Takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek üzemeltetése, karbantartása

Szakmai vizsga: komplex szakmai vizsga, írásbeli, szóbeli, gyakorlati

 

parkgondozo1        parkgondozo4        parkgondozo2        parkgondozo3