Gönczy Pál

 

gonczy-pal (Hajdúszoboszló, 1817. december 26.

                                              – Karácsond, 1892. január 10.)

Magyar pedagógus, a magyar népoktatásügy kiemelkedő képviselője, az MTA tagja.

1867. június 16-án báró Eötvös József a vallás- és közoktatásügyi minisztérium osztálytanácsosává nevezte ki, 1874-ben miniszteri tanácsossá lépett elő, 1888-ban pedig címzetes államtitkárrá neveztetett ki.

Gönczy Pál Trefort Ágoston minisztersége alatt a népoktatással foglalkozó ügyosztály vezetője, majd államtitkár volt. A közoktatási miniszter jelentéseinek népoktatásügyi része az ő tollából került ki és az ő eszméit vitték be azok a magyar népoktatásba. Az ezzel kapcsolatos tanterveket, rendeleteket ő dolgozta ki. Közvetlen vezetése alatt állt 64 tanfelügyelői hivatal, 24 tanítóképző intézet, 1500 iskola. Nagy érdemeket szerzett az iskolák anyagi helyzetének megalapozásában, az iskolai épületek létesítésében.

Gönczy Pál kora kiváló pedagógusa volt:  egyik alapítója a Magyar Földrajzi Társaságnak, s igazgatója volt a Füvészkertnek is. Mindemellett szenvedélyes gazda és kertész volt. Munkásságát többek közt Szent István-renddel, a francia Becsületrend Tiszti Címével ismerték el.

Forrás:  https://hu.wikipedia.org/wiki/Gönczy_Pál