Pályaválasztás előtt

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

  • november 08. 10-13 óra
  • december 13. 10-13 óra
  • január 10. 10-13 óra

Pályaorientációs nap: 2018. november 10., Tapolca, Tamási Áron Művelődési Központ (10-11:30)

Iskolánkban induló képzési formák:

I. Szakközépiskola

  1. Szakképzés: 3+2 év (8 általános végzettség)

A 3 évfolyam alatt a tanulók szakmai elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt, s a képzési idő végén komplex szakmai vizsgát tesznek, melyen szakképesítést igazoló végzettséget szereznek. 9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyben folyik, majd a tanév második felében szintvizsgát tesznek a tanulók. A 9. évfolyamot követő összefüggő nyári szakmai gyakorlattól kezdve a diákok tanulószerződéssel a környékbeli üzemekben, vállalkozóknál, kertészetekben vesznek részt szakmai gyakorlati képzésben. A komplex szakmai vizsgát követően 2 éves érettségire történő közismereti felkészítésben vehetnek részt, mely lehetőséget biztosít érettségi vizsga letételére.

 

  1. Szakképzés: 2 év (Feltétel: 10 osztály vagy érettségi)

A két évfolyamos képzés során a tanulók szakma elméleti és gyakorlati tartalmával ismerkedhetnek meg. A gyakorlati képzés a környékbeli üzemekben, vállalkozóknál, kertészetekben történik, tanulószerződéssel.

  1. Szakiskolások szakközépiskolája: 2 év (Feltétel: szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvány)

Érettségi bizonyítványt adó középfokú képzésünk lehetővé teszi a széleskörű, jól hasznosítható (konvertálható) tudás megszerzését. A tanulókat két év alatt felkészítjük a négy kötelező közismereti (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) érettségi vizsgatárgyból a kétszintű érettségi vizsgára. Ötödik érettségi tantárgyként beszámításra kerül a szakmunkás, illetve a szakiskolai bizonyítványban szereplő szakmai tárgy.

 

Képzési kínálatunk:

 

Kód Megnevezés Kimenet Időtartam A jelentkezés

határideje

A beiratkozás

feltétele

0401 Pék OKJ 34 541 05 3+2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

0402 Cukrász OKJ 34 811 01 3+2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi és pályaalkalmasság

0403 Szakács OKJ 34 811 04 3+2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi és pályaalkalmasság

0405 Kertész OKJ 34 622 02 3+2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

II.Szakiskola:

  1. Szakképzés 1+2 év

A tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű diákok a szakképzésbe történő bekapcsolódást segítő előkészítő évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat. Az előkészítő évfolyamot követően rész-szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt a tanulók. A szakmai gyakorlati foglalkozások az iskolai tanműhelyben folynak. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat esetében lehetőség van a gyakorlati képzést a környékbeli üzemekben, vállalkozóknál, kertészetekben együttműködési megállapodás keretében végezni. A képzési idő végén a tanulók komplex szakmai vizsgát tesznek, melyen rész-szakképesítést igazoló végzettséget szereznek.

  1. Szakképzés 1+4 év

A tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű diákok a szakképzésbe történő bekapcsolódást segítő előkészítő évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat. Az előkészítő évfolyamot követően (1 év) a második évtől teljes szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban vesznek részt a tanulók. A szakmai gyakorlati órákat az iskolai tanműhelyben tarjuk. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat esetében lehetőség van a gyakorlati képzést a környékbeli üzemekben, vállalkozóknál, kertészetekben együttműködési megállapodás keretében végezni. A képzési idő végén a tanulók komplex szakmai vizsgát tesznek, melyen szakképesítést igazoló végzettséget szereznek.

  1. Előkészítő 9. évfolyam 1 év

Sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók számára a szakmai képzés megkezdése előtt előkészítő 9. évfolyam teljesítése kötelező. A képzés időtartama alatt közismereti tantárgyak mellett szakmai alapozó ismereteket tanulnak, valamint pályaorientációs foglalkozásokon vesznek részt a tanulók, a szakképzésbe történő bekapcsolódás előkészítéseként

Képzési kínálatunk:

Kód Megnevezés Kimenet Időtartam A jelentkezés

határideje

A beiratkozás

feltétele

Előkészítő belépés a szakképzésbe 1 év 2019. 02. 18. SNI szakértői bizottsági szakvélemény alapján
0421 Faiskolai kertész* OKJ 31 622 02 2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

0422 Konyhai kisegítő* OKJ 21 811 01 2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

0423 Parkgondozó* OKJ 21 622 02 2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

0424 Sütőipari és gyorspékségi munkás* OKJ 21 541 02 2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

0425 Számítógépes adatrögzítő* OKJ 31 346 02 2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi és pályaalkalmasság

0426 Virágkötő* OKJ 31 215 02 2 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

0441 Pék* OKJ 34 541 05 4 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

0442 Szakács* OKJ 34 811 04 4 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

0443 Kertész* OKJ 34 622 02 4 év 2019. 02. 18. 8 általános,

egészségügyi alkalmasság

*Jelentkezés feltételei: 8 általános végzettség, SNI szakértői szakvélemény alapján, előkészítő év elvégzése.


Általános információk:

 Felvételi: Felvételi nincs, túljelentkezés esetén tanulmányi eredmény alapján döntünk a felvételről. Az egészségügyi és a pályaalkalmassági vizsgálatot az intézmény iskolaorvosa végzi.

Iskolánk:

Iskolánkban 1997 szeptemberétől folyik szakképzés.

Fontos számunkra, hogy a diákok olyan szakmához jussanak, amely javítja munkaerő-piaci helyzetüket, az önálló életre, a társadalomba való beilleszkedésre, vállalkozásra, munkába állásra készítjük fel növendékeinket.

Iskolánkban kompetencia-alapú oktatás folyik, azon képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, amelyek megfelelő színvonalú birtoklása a későbbi munkavállalás során elengedhetetlenül szükséges. Interaktív táblákkal felszerelt szaktantermek, korszerű asztali és hordozható számítógépek, oktatószoftverek segítik az oktató-nevelő munkát.

Intézményünk gyógypedagógiai oktatással is foglalkozik, a rehabilitációs órák keretében az alapvető készségek, képességek fejlesztésén túl a társadalmi-gazdasági követelményekhez igazodó és elvárásoknak megfelelő felzárkóztatásban részesülnek tanulóink.

Tanórán kívüli programokat, szakköröket, mozi- és színházlátogatásokat igény és lehetőség szerint minden évben szervezünk a tanulók kulturális és szociális fejlődése érdekében.

Intézményünk a képzés mellett fő feladatának tekinti a fokozott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét. Tanulóink többféle tanulmányi, szociális ösztöndíjban részesülhetnek. Lehetőséget biztosítunk pályázati forrásból finanszírozott osztálykirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken, versenyeken, nyári táborokon való részvételre, amelyek az iskolánkban tanuló fiatalok összetartását segítik elő.