Iskolánk története

A Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Gönczy Pál Intézményegysége       
k
ülönböző szakmai képzések oktatását ellátó  szakképző iskola és sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelését-oktatását végző, valamint műhelyiskolai képzést nyűjtó középfokú közoktatási intézmény.

Iskolánk története:

Iskolánk 1983. augusztus 15-e óta működik önálló intézményként Tapolca-Diszelben.
Alapítója a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága volt, majd fenntartója, felügyeleti szerve Tapolca Város Önkormányzata.

A korábbi Kisegítő Általános Iskola tanulói létszáma és feladata az évek során folyamatosan bővült.

Az 1997/98-as tanévtől az iskola speciális szakiskolát, az 1998/99-es tanévtől pedig 9-10. évfolyamot, valamint erre épülő 11-12. évfolyami szakképzést indított, melynek keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákat sajátíthattak el a tanulók. Az intézmény elnevezése Szász Márton Általános és Szakiskola lett.

Időközben a település területén elhelyezkedő Művelődési Házat felújították, és hozzácsatolták az iskolához. 2002-től Szász Márton Általános Művelődési Központként működött az intézmény, amely már kulturális tevékenységeket is ellátott. A közművelődési szolgáltatás fő eleme volt, hogy a vonzáskörzetben élők kulturális rendezvényekkel való kiszolgálása megtörténjen.

2004. évben további bővülés következett be, miszerint az Általános Művelődési Központ Tapolca városára kiterjedő közművelődési feladatot látott el.

2007. szeptember 1-jével intézményünk a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartása alá került, tevékenységünk a közművelődési feladatokkal csökkent, így az iskola 2007/2008-as tanévtől Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola néven működött tovább.

A 2008/2009-es tanévet szakképzésünk átformálásával, megújításával Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény elnevezés alatt kezdtük meg, és a Balaton-Felvidék – Somló Szakképzés-Szervezési Társulás tagjaként folytattuk tevékenységünket. A Fogyatékos Személyek Közalapítvány által kiírt „Dobbantó” pályázat révén a szakiskolában előkészítő 9. osztály indult. A szakiskola áttért a moduláris szakképzésre, s új szakmák oktatását (pék-cukrász, irodai asszisztens, ápolási asszisztens, erdészeti szakmunkás, kertész) is megkezdte.

2011. szeptemberétől az EGYMI révén új feladat ellátása került be az Alapító Okiratba. Intézményünk gyógypedagógusai látták el Tapolca és környéke súlyosan, halmozottan
fogyatékos tanulóinak fejlesztő felkészítését felkérés alapján heti 8 órában. Az autista és középsúlyos csoportok új feladat-ellátási helyre a Köztársaság tér 6. szám alá költöztek.

2012. január 1-jétől a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ, majd 2013. április 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprém Megyeközponti Tankerület irányítása alá, s ezáltal állami fenntartású intézménnyé váltunk. Áttértünk a 3 éves szakképzésre, és megkezdtük a HÍD II. programban a 6 osztályos végzettséggel rendelkező tanulók képzését. A TÁMOP 3.3.9.B/12 pályázati konstrukció keretében elindítottuk esti tagozaton a felnőttoktatást 3 rész-szakképesítés oktatásával.

2014. augusztus 1-jétől feladataink változásával együtt az intézmény neve ismét változott. Gyógypedagógiai módszertani feladatok kikerültek, helyettük készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés került a Szakmai program iskolánkra vonatkozó feladatai közé. Szeptembertől pedig megkezdtük az általános iskolai felnőttoktatást levelező tagozaton.

 2015. július 1-jével intézményünk kettévált általános iskolára és szakiskolára. A szakiskola a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézménye lett, s egyúttal a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fennhatósága alá kerültünk. A Veszprémi Szakképzési Centrum feladata a szakképzett munkaerő biztosítása a térség fejlődése szempontjából kulcsfontosságú területeken. Az átalakítás célja a szakképzés hatékonyságának növelése volt. A centrumhoz tartozó iskolák munkáját a főigazgató fogja össze. Az intézmény képzési kínálata a centrumhoz kapcsolással kibővült.

2016. szeptember 1-jétől iskolánk hivatalosan Gönczy Pál nevét viseli. A névváltozást a felügyelő szakhatóság engedélyezte a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat egyhangú javaslatára. Iskolánk fejlődése, bővülése, valamint a törvényi változások miatt hivatalos megnevezésünk: VSZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája, mely új címerünkön és iskolánk zászlaján is megtekinthető.

2018. május 22-től a VSZC tagintézményeként az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fennhatósága alatt folynak képzéseink.

2021. július 1-tól intézményünk  Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Gönczy Pál Intézményegysége – néven működik.