Szakmai vizsgaeredmények a 2016-2017-es tanévben

Szakképesítés megnevezése vizsgára jelentkezett vizsgán megjelent sikeres vizsgát tett sikertelen vizsgát tett vizsga-átlag
Számítógépes adatrögzítő

3

3 3

3,7