Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs Kapcsolódó kép

OKJ száma: 54 140 02

Általános leírás a szakmáról:

A Pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzési időtartam: 2 év
A képzés rendszeressége: 3 nap/hét (hétfő-szerda-csütörtök) (17:00-20:15 óra között).
Kötelező nyári szakmai gyakorlati órák száma 96 óra.

Felvétel feltételei:

–          érettségi
–          pályaalkalmasság
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak:
azonosító száma

megnevezése

11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok

 • Pedagógia
 • Pedagógiai gyakorlat
 • Bevezetés a pszichológiába
11676-16 Családpedagógiai alapismeretek

 • Pedagógiai szociológia
 • Mentálhigiéniai alapismeretek
11687-16 Program és szabadidő szervezés

 • Szabadidő szervezés
11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra

 • Kommunikáció és viselkedéskultúra
11688-16 Gondozás és egészségnevelés

 • Gondozási és egészségnevelési alapismeretek
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 • Munkahelyi egészség és biztonság
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
  Szakmai idegen nyelv
 

További fontos információk:

 • Sem oktatással, sem vizsgáztatással kapcsolatos költségek nincsenek, vagyis ingyenes azoknak a tanulóknak, akik iskolarendszeren belül másodszakmaként szeretnék megszerezni a végzettséget (tanfolyamon, nem iskolarendszerű, fizetett oktatásokon-képzéseken belül elvégzett szakmai végzettségek nem számítanak).
 • Teljes értékű diákigazolvány vehető igénybe.
 • A képzés esti iskolarendszerű felnőttoktatás keretében indul.
 • Az elméleti képzés helyszíne: Tapolca
 • A gyakorlati képzés helyszínéről az iskola gondoskodik.