„Új esély egy jobb jövőért!”

TÁMOP 3.3.9/B-12/2 projekt

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása
-
Második esély típusú programok
Képzés

Diáktoborzás

Szórólap letöltése (2Mb)

Képzések ismertetése

Intézményünk a TÁMOP 3.3.9.B-12/2012-0001 pályázaton belül kerti munkás, sütőipari és gyorspékségi munkás valamint számítógépes adatrögzítő képzést folytat tankötelezettségen túliak számára iskolarendszerű esti képzésben. A képzések helyi tantervei a HÍD II. képzés kerettantervei alapján készültek. A pályaorientációs képzés az egyéni fejlesztések során valósul meg. Testnevelés és sport tantárgy oktatására nem kerül sor, a pályázati program során az egészséges életmódra nevelést egészségnapok és sportnapok szervezése során biztosítjuk. Az osztályközösség-építésre szabadidős és iskolán kívüli programokat szervezünk. A képzés folyamán mentorálást és egyéni fejlesztést végzünk.

Esti képzés
- az óraszám a nappali képzés óraszámának 50%-a
- szakmai elmélet óraszáma a nappali képzés óraszámának legalább10%-a
- szakmai gyakorlat óraszáma a nappali képzés óraszámának legalább 60%-a
- a nyári szakmai gyakorlat iskolán kívül is teljesíthető


A tanórán kívüli foglalkozások lehetőségei:
• szakmai kirándulások
• munkahelyi látogatások
• sport (tánc és aerobic)
• túrázás
• csapatépítő tréningek (témák: kommunikációval kapcsolatos kompetenciák, a saját tanulási képesség és teljesítmény növelése, problémamegoldás, együtt dolgozni másokkal, társadalmi és állampolgári kompetencia, átfogó kompetenciák, önismeret, szociabilitás, viselkedéskultúra, érzelmek, a választott munka/szakma világa)
• kisebbségi előadások, kisebbségi kultúra megismerése, kisebbségi napokon részvétel


Sütőipari és gyorspékségi munkás megnevezésű részszakképesítés

Szakképesítés száma: 21 541 01

A szakmai követelménymodulok azonosítója, megnevezése és óraszámai (elmélet/gyakorlat együtt):
• 10939-12 Tésztafeldolgozás 275 óra
• 10940-12 Kelesztés, vetéselőkészítés 165 óra
• 10941-12 Sütés 247,5 óra
• Egyéni felkészülés: a képzés teljes időtartama alatt 728,5 óra
• Szakmai összefüggő gyakorlat 105 óra

Az élelmiszeripari tevékenység keretében kenyérfélék, péksütemények előállításával, kezelésével foglalkoznak a tanulók. Megismerkednek a tésztafeldolgozás műveleteihez használt gépek, berendezések működésével, üzemeltetésük szabályaival, a legfőbb élelmiszerbiztonsági-, munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai előírások betartása mellett. Begyakorolják a különböző típusú (pl. vizes, tejes, dúsított tésztából készíthető) péksütemények feldolgozását, a tészta kezelését (osztás, formázás, stb.). Többek között fánkot, perecet, diétás termékeket készítenek. Megismerkednek a kenyerek kelesztési folyamatával, búzakenyeret, rozskenyeret, kenyér jellegű termékeket sütnek. A sikeresen vizsgázott tanuló pl. sütőipari munkás, gyorspékségi sütő és eladó, nyerstészta feladó munkaköröket tölthet be.

Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés

Szakképesítés száma: 31 346 02

A szakmai követelménymodulok azonosítója, megnevezése és óraszámai (elmélet/gyakorlat együtt): • 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 385 óra • 10070-12 Munkahelyi kommunikáció 138 óra • Egyéni felkészülés: a képzés teljes időtartama alatt 523 óra • Szakmai összefüggő gyakorlat 105 óra

A képzés során a tanulók elsajátítják a tízujjas vakírás technikáját, szöveg- és adatbeviteli feladatokat végeznek, megismerik az iratok fajtáit, az iratkezelés szabályait. Gyakorlatot szereznek a hivatali és üzleti levelezésben, a gazdasági és kereskedelmi levelezés lebonyolításban. Elsajátítják a kommunikáció különböző fajtáit, felkészülnek az munkahelyi és ügyfélkapcsolatok kezelésére. Gyakorolják a dokumentumkészítést, a partnerekkel történő levelezést, többek között szóróanyagot, ismertetőket terveznek, kimutatásokat készítenek, nyilvántartást vezetnek, adatbázisok feltöltését, kezelését végzik számítógépes alkalmazások segítségével. Megtanulják a különböző irodatechnikai eszközök használatát.

A tanuló a rész-szakképesítés megszerzése után adminisztrációs és dokumentációs feladatok ellátásra válik alkalmassá, így ügyintéző, adatrögzítő adminisztrátor, írnok, pénzintézeti adatrögzítő munkaköröket tölthet be.


Kerti munkás megnevezésű részszakképesítés

Azonosító száma: 21 622 01

A szakmai követelménymodulok azonosítója, megnevezése és óraszámai (elmélet/gyakorlat együtt):
• 10961-12 Kertészeti alapismeretek 275 óra
• 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek 27,5 óra
• 11024-12 Kerti munkák 165 óra
• Egyéni felkészülés: a képzés teljes időtartama alatt 467,5 óra
• Szakmai összefüggő gyakorlat 105 óra

A tanulók megismerkednek az élő növénnyel, a legfontosabb növénycsoportokkal és a növények és környezete kapcsolatával. Erő- és munkagépeket használnak, azok működési elvét, szerkezetét megismerik. Szerszámok, gépek karbantartását, berendezések szakszerű üzemeltetését végzik. Munkavállalói ismeretek tantárgy keretében megismerik a munkavégzés során betartandó legfontosabb munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat. Kerti munkák során a gyümölcs-, a zöldség- és a szőlőtermesztés leglényegesebb ismereteivel foglalkoznak a tanulók, pl. vetés, palántázás, szőlő telepítése, fóliás termesztés, gyümölcsfák ültetése, metszés, stb.
A szakmát megszerzett kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti tevékenységet. Zöldségtermesztő, gyümölcstermesztő, szőlőmunkás munkaköröket tölthet be.

Készítette: Balaton Elektronika Kft.