„Új esély egy jobb jövőért!”

TÁMOP 3.3.9/B-12/2 projekt

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása
-
Második esély típusú programok
Projekt bemutatása

A TÁMOP3.3.9B-12/2 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Második esély típusú programok támogatása pályázaton belül valósul meg az „Új esély egy jobb jövőért” című projekt. A program célja a tanköteles koron túli, középfokú oktatásból kimaradt, lemorzsolódott vagy azt elhagyó fiatalok, felnőttek középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve piacképes szakképzettség megszerzésének elősegítése. További cél az újbóli lemorzsolódás megakadályozása, idegen nyelvi ismeretek elmélyítése és digitális kompetenciafejlesztés.

A program célcsoportja közé tartoznak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok, felnőttek is. Célunk felzárkózási esélyeik növelése, és az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével és azok formális oktatáshoz kapcsolásával. Ezzel hozzájárulunk a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növeljük esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, illetve munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.

Az „Új esély egy jobb jövőért” című projekten belül 3 szakmai képzés oktatása valósul meg: kerti munkás, sütőipari és gyorspékségi munkás valamint számítógépes adatrögzítő. A diákok a szakmai elméleti és gyakorlati órákon kívül közismereti képzésben is részt vesznek. Nagy hangsúlyt helyezünk az angol nyelv valamint az informatikai ismeretek megszerzésére, oktatására. A program előnye, hogy különböző fokú ismeretekkel is megkezdhető a képzés, hiszen a hátrányok az egyéni fejlesztések keretében megszűntethetők.

A képzésen kívül a diákok szabadidős programokon (kirándulás, sportnap, családi nap, színházlátogatás) vesznek részt, valamint mentori és pszichológusi támogatást is kapnak, hogy az újbóli lemorzsolódásukat megakadályozzuk és megerősítsük őket jövőbeni céljaik elérése érdekében.

Készítette: Balaton Elektronika Kft.