Szakképzési híd

A 2013/14-es tanévtől kezdve foglalkozunk Hídprogrammal (akkori nevén Híd II-vel). mely program 2016/17-es tanévtől  hivatalosan Szakképzési Hídprogramként fut.

A 2019/2020-as tanévben iskolánk az alábbiak szerint indít Szakképzési Híd programot : 

Várjuk a lemorzsolódott, vagy lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy a 23. életévüket be nem töltött) – általános iskolai végzettség nélküli fiatalokat.

Elsődleges cél a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek és végzettség megszerzése, valamint a munkába állást segítő rész-szakképesítés biztosítása. A programba elsősorban azok a tanköteles tanulók kapcsolódhatnak be, akik 15 éves korukig legfeljebb az általános iskola hatodik osztályát végezték el, de részt vehetnek a programban azok a nem tanköteles fiatalok is, akik a képzés megkezdéséig legfeljebb a 23. életévüket töltötték csak be. 

Két tanév alatt szerezhetnek az  általános iskolai végzettségről tanúsítványt, és sikeres komplex szakmai vizsga esetén szakmát is.

2019/20-as tanévben intézményünkben a Sütőipari és gyorspékségi munkás – szakma megszerzésére van lehetőség.

A képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjban részesülhetnek, melynek összege:  SZH/1. évfolyamon 8.000 Ft/hó. depositphotos_94439514-stock-illustration-big-hand-drawing-a-bridge SZH/2 évfolyamon 10.000 Ft/hó. A tanulók a nyári tanítási szünet idején mérsékelt ösztöndíjban részesülnek.

    A Szakképzési Híd programba jelentkezni lehet iskolánk elérhetőségein,

illetve személyes megkereséssel 2019. augusztus 31-ig. 

Jelentkezési lap ITT is telölthető.